Kadra zarządzająca.

 

Kierownik projektu – Anna Dąbrowska

Asystent kierownika – Paweł Bobkiewicz

Koordynator ds. merytorycznych i dokumentacji - Joanna Kowalska

Koordynator ds. finansowych – Joanna Zawal

Aktualizacja strony internetowej – Adrian Zieliński

 

Kadra współpracująca

Proszę o zmianę nazwy stanowiska Pracownik ds. upowszechniania - Jarosław Dąbrowski

Psycholog – Autor narzędzi badawczych – prof. dr hab. Maria Ryś

Pedagog - Autor narzędzi badawczych – (KNIIŚ) dr hab. Ewa Wysocka

Statystyk – dr Barbara Ostafińska - Molik

Koordynator ds. opracowania wyników badań – ks. dr hab. Witold Janocha

Pracownik ds. Upowszechniania – Karolina Dąbrowska

Wykładowca/Trener warsztatów pn Twórcza Resocjalizacjaprof. ndzw. dr hab. Marek Konopczyński

Wykonawca strony Internetowej – Marek Gawlik

 

Ankieterzy:

Anna Szadkowska

Magdalena Sarnińska- Górecka

Krzysztof Małecki

Witold Janocha

Beata Dulnik

Ewa Laprus

Wioletta Krzyżanowska