Ratownik wodny

Doskonalenie nauki pływania i przygotowanie do egzaminu na Młodszego Ratownika Wodnego i zdobycie karty członka WOPR - uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, a każda z nich zrealizuje 45 godzin zajęć

Ratownik

 

Ratownik

Doskonalenie umiejętności pływania 15h

  1. Doskonalenie stylu grzbietowego

a)      Koordynacja pracy NN i RR

b)      Koordynacja pracy NN, RR i oddechu

  1. Doskonalenie stylu klasycznego

a)      Koordynacja pracy NN i RR

b)      Koordynacja pracy NN, RR i oddechu

  1. Doskonalenie stylu dowolnego

a)      Koordynacja pracy NN i RR

b)      Koordynacja pracy NN, RR i oddechu

  1. Zanurzanie się w wodzie

a)      Koordynacja oddechu

  1. Nauka nurkowania

a)      Koordynacja oddechu zanurzanie

a)      Koordynacja oddechu wynurzanie

  1. Bezpieczne wejścia do wody-skoki
  2. Pokonywanie długich dystansów różnymi stylami
  3. Sprawdzian nabytych umiejętności

 

Lp.

Temat/Zagadnienie

Liczba zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

Doskonalenie stylu grzbietowego

2

2

2

Doskonalenie stylu klasycznego

2

2

3

Doskonalenie stylu dowolnego

2

2

4

Zanurzanie się w wodzie

2

2

5

Nauka nurkowania

2

2

6

Bezpieczne wejścia do wody-skoki

2

2

7

Pokonywanie długich dystansów różnymi stylami

2

2

8

Sprawdzian nabytych umiejętności

1

1

SUMA

15

15

 

Zestawienie przedmiotów i tematów zajęć dydaktycznych

 

 

Lp

Zagadnienie

Cele szkolenia

Liczba godzin

Wykł.

Ćwicz.

ETAP I. (30 godzin)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Pływanie
i techniki ratownictwa wodnego

Kształcenie umiejętności

X

30

 1)  egzamin wstępny

x

2

2)  pływania stosowanego
w ratownictwie wodnym

x

8

3)  samoratownictwa

X

2

4)  wykonywania skoków ratunkowych
i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody

X

2

5)  pływania pod wodą i nurkowania

X

4

6)  holowania osoby zagrożonej,
co najmniej trzema sposobami

X

8

7)  ewakuacja z wody i na lądzie

X

1h

8)  opanowanie osoby tonącej pasywnej
i ułożenia jej w pozycji do holowania

X

1h

9)  sprawdzian końcowy

x

2h