Nauka pływania

Nauka Pływania

Nauka pływania- uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, a każda z nich zrealizuje 15 godzin zajęć

Nauka pływania 15h

  1. Ćwiczenia oswajające z wodą

a)      Zajęcia organizacyjne i wstępne

b)      Ćwiczenia oswajające z wodą - gry i zabawy.

c)       Ćwiczenia wypornościowe ("korek","meduza").

d)      Spady, wślizgi, skoki.

  1. Ćwiczenia oddechowe

a)      Rytm oddechowy - wdech - wydech

b)      Przygotowanie do leżenia na wodzie

  1. Leżenie na piersiach i grzbiecie - poślizgi

a)      Odbicia od ściany i poślizgi na piersiach

b)      Doskonalenie poślizgów

  1. Praca NN - kraul na piersiach i grzbiecie. 

a)      Praca NN na grzbiecie

b)      Praca NN na piersiach

c)       Doskonalenie pracy NN na piersiach i grzbiecie

  1. Praca RR - kraul na piersiach i grzbiecie

a)      Praca RR na piersiach i grzbiecie

b)      Doskonalenie pracy RR

  1. Koordynacja pracy RR i NN z oddychaniem

a)      Koordynacja RR, NN i oddechu na piersiach

b)      Koordynacja RR, NN i oddechu na grzbiecie

  1. Praca NN - styl klasyczny

a)      Praca NN na plecach ("glejch")

b)      Praca NN na piersiach

  1. Praca RR - styl klasyczny

a)      Praca RR  na piersiach i grzbiecie

b)      Doskonalenie pracy RR

  1. Koordynacja pracy RR i NN z oddychaniem

a)      Koordynacja pracy NN i RR

b)      Koordynacja pracy NN, RR i oddechu

  1. Sprawdzian nabytych umiejętności

 

 

 

Lp.

Temat/Zagadnienie

Liczba zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

Ćwiczenia oswajające z wodą

1

1

2

Ćwiczenia oddechowe

1

1

3

Leżenie na piersiach i grzbiecie - poślizgi

1

1

4

Praca NN – kraul na piersiach i grzbiecie

2

2

5

Praca RR – kraul na piersiach i grzbiecie

2

2

6

Koordynacja pracy RR i NN z oddychaniem

1

1

7

Praca NN- styl klasyczny

2

2

8

Praca RR- styl klasyczny

2

2

9

Koordynacja pracy RR i NN z oddychaniem

2

2

10

Sprawdzian nabytych umiejętności

1

1

SUMA

15

15